Cara Membuat Fermentasi Pakan Kambing Ternak Agar Cepat Gemuk

cara membuat fermentasi pakan kambing ternak

Fermentasi Pakan Kambing – Fermentasi pakan adalah proses amoniasi terhadap pakan ternak supaya kandungan nutrisi yang terdapat pada pakan ternak hijauan (pakan serat) bisa disimpan dan bertahan dalam kurun waktu lama. Sedangkan amoniasi merupakan cara pengolahan kimia untuk meningkatkan kadar cerna bahan pakan hijauan (berserat) serta kadar protein dengan menggunakan amoniak (NH3) sebagai bahan kimia. Pakan ternak … Lanjut baca juragan>>